Кино

Кино

Топ 20 филми от жанр мистерия

Думата мистерия има няколко значения. Мистериите били религиозни празненства забулени в тайнство, на които участвали само посветени. По-късно мистерия вече означава жанр на религиозния театър от епохата на късното Средновековие. Създава се върху сюжети от...
1 3 4 5
Page 5 of 5