vasil levski citati

Васил Левски – цитати. Едни от най-запомнящите се цитати на Апостола.

Васил Левски е български национален герой, който води списъка на най-великите българи на всички времена. Той е главен организатор и идеолог на Българската национална революция, също така и основател на Вътрешната революционна организация. Апостолът на свободата, пътува из страната и създава частни революционни комитети, които да подготвят обща революция и да освободят България от османско иго. Левски е и от първите, които имат демократични възгледи за страната – всички да имат равни права, независимо от своята народност и вероизповедание.

В историческите извори името на Васил Левски се среща под много различни имена и прозвища, както и революционни псевдоними, с които той подписва своите писма. Особена заслуга за употребата на Апостола на свободата или само Апостола има Иван Вазов.

Васил Левски – цитати

vasil levski citati

“ За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“

“ Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-о (от 1861-о лето), да му служа до смърт и да работя по народната воля.“

“ Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“

“ Времето е в нас и ние сме във времето.“

“ Дела трябват, а не думи.“

„Решили сме се вече – или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души!“

“ Сто и петдесет лири ли ви са по-мили, или вечен живот.“

“ Днешният век е век на свободата.“

“ Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

“ Без изпит не е приет никой – за приемане на войводите и техните длъжности“

“ Без революция сме загубени во веки веков.“

“ Близо е времето вече – българинът не ще бъде роб, а свободен.“

“ Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“

“ Бързата работа ялова излиза.“

“ Дързост и постоянство!“

“ Всекиму ще се държи сметка за делата.“

“ Всичко се състои в нашите задружни сили.“

“ Интригата спира хода на народната работа.“

“ Историята ни няма да прикачи заслугите ми на другиму.“

“ Каравелов казва: „Аз съм“.

“ На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.“

“ Народната работа стои над всичко.“

“ Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре – магаре.“

“ Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.“

“ Чисто народният човек се бори, докато може…, ако не сполучи…, трябва да умре в народната си работа.“

„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“.

“ Техните милиони жълтици нека си бъдат техни!“

“ Трябва да се жертва всичко, па и себе си.“