мисли и цитати на философи

Философията е наука, която не се позовава на научния метод и няма общоприет предмет. Това са изследвания на въпроси, засягащи човека. При философията най-голямата отличителна черта е силната аргументация към дадена разисквана тема. Тук сме събрали едни от най-често срещаните цитати на големите философи, които може да използвате, ако искате да впечатлите шефа или приятелите си.

20 Мисли и цитати на философи

“Човеците обичат своите пороци и ги мразят същевременно.”   Сенека

“В това се крие истинското величие на човека, че той е способен да преживее вътрешно безкрайността на вселената.”   Платон

“Вярвам в невъзможното, което ми звучи убедително и го предпочитам пред възможността, която не ме убеждава.”   Аристотел

“Най-скъпи са ни подаръците, чиято ценност се съдържа в самите дарители.”   Овидий

“Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.”   Фридрих Ницше

“Никога не сме толкова беззащитни, както тогава, когато обичаме, и никога толкова безнадеждно нещастни, както когато изгубим любовта.” Зигмунд Фройд

“Ние не се избираме случайно един друг. Ние срещаме само тези, които вече съществуват в нашето подсъзнание.”   Зигмунд Фройд

“Първият човек, който е изругал, вместо да хвърли камък, е бащата на цивилизацията.”   Зигмунд Фройд

“Ако твърде дълго се взираш в бездната, бездната ще се взре в теб.”   Фридрих Ницше

“Едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успеха на всяко дело от умението на човека да владее своите мисли.”   Джон Лок

“Природата ни е дала две очи и две уши, но само един език. Затова трябва да гледаме и слушаме повече, отколкото говорим.”   Сократ

“Геният – това е талантът да се изобрети това, на което не може да се обучава или учи.”   Имануел Кант

“Дайте на човека всичко, което желае и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко.”   Имануел Кант

“Красотата в природата – това е прекрасното нещо, а красотата в изкуството е прекрасна представа за нещата.”   Имануел Кант

“На древните писатели принадлежи мисълта че хората страдат, когато са в беда, и се отегчават, когато са щастливи, но и двете пораждат едни и същи последици.”   Николо Макиавели

“Моето време и аз не съответстваме един на друг; това е ясно.”  Артур Шопенхауер

“Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност.”  Артур Шопенхауер

“Животът е сделка, доходът от която далеч не покрива разходите.”   Артур Шопенхауер