iniciali

Днес ви представяме един тест, свързан с буквите и вашето име. Съществуват не малко теории за влиянието на името на човека върху неговия характер. Някои специалисти твърдят, че немалко може да се научи за нас и от инициалите ни. Вземайки първите букви на вашето име, презиме и фамилия, вие лесно ще разберете какъв е вашият характер. Например: Димитър Иванов Петров = ДИП = общителност, умение да привличате хората; впечатлителност, напрежение; скромност, дистанция в отношенията с хората, самотност;

А  – сила и власт;

Б  – способност да се изпитват големи чувства;

В – непостоянство, липса на системност;

Г  – тайнственост;

Д – общителност, умение да привличате хората;

Е – способност да се мобилизирате, жизнеустойчивост;

Ж – неувереност;

З  – склонност към съмнение, неудовлетвореност, материални трудности;

И – впечатлителност, напрежение;

К – големи изисквания и нервност при тяхното постигане

Л – мелодичност, логика, голяма изобретателност;

М – трудолюбие и педантичност;

Н – голяма енергия и творчески амбиции;

О – голяма емоционалност, тайнствени вълнения;

П – скромност, дистанция в отношенията с хората, самотност;

Р – постоянно напрежение, силна емоционалност;

С – чести депресии, нервност, подтиснатост;

Т – безкрайни търсения на идеала;

У – интуиция, склонност към чести душевни разтройства и уплахи;

Ф – нежност, умение да се приспособявате;

Х – непостоянство на чувствата, се*суални проблеми;

Ц – склонност към външи прояви на вътрешни преживявания;

Ч – вярност;

Ш – ревност, безкомпроси

Щ – развити интелектуални способности, отмъстителност;

Ю – големи амбиции, липса на системност;

Я – интелигетност, творчески способности;