Васил Левски цитати – незабравимите послания на Апостола

Васил Левски цитати

Васил Левски цитати

Васил Левски цитати с незабравими и силни думи, въплъщаващи незабравимите послания на Апостола на свободата, можем да видим гравирани по неговите паметници, както и в ръкописите, запазили думите на големия български революционен герой. Те носят своя вечен смисъл и до ден днешен могат да послужат като пример за всички българи. Ето някои от великите цитати на Васил Левски, които се помнят и повтарят и до днес.

Васил Левски цитати

„И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“

„Дела трябват, а не думи.“

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.

„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“.“

„Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели.“

„Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.“

Бързата работа ялова излиза.“

„Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“

„Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“

„Решили сме се вече — или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души!“

„Интригата спира хода на народната работа.“

Всекиму ще се държи сметка за делата.“

Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“

„На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.“

„Всичко се състои в нашите задружни сили.“

„На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел. „

„Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.“

Докато постигнем целта си, ще отидат и невинни хорица. “

„С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.“

На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.“

„За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“

„Чисто народният човек се бори, докато може…, ако не сполучи…, трябва да умре в народната си работа.“

Не ща да съм турски и никакъв роб. … Същото искам и за милия си род.“

„Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.

„Най-много са виновни чорбаджиите.“

Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре — магаре.“

Историята ни няма да прикачи заслугите ми на другиму.“

Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме. “

„Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци.“

Които искат да умрат за отечеството си, да бъдат готови.“

Играем с живота на 7 милиона българи — трябва зряло да се постъпва. “

„Всички зависят от вишегласието.“

„Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.“

„Всичките неразбории, зависти, укори, които произлизат, повечето от глупостта, са причина за разделянето на един народ.“

„Трябва да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее почтено и свободно.“

„Тоз, който ни освободи, той ще ни пороби.“

„Чисто народният българин, който е разбрал и вижда мъките и неволите на милия ни народ, който е усетил вече в сърцето си всекидневните и кървави сълзи на нашите обезчестени майки, братя и сестри от тиранина, то за него няма страх, няма никакви извинения, а смъртта му е самата утеха и душеспасение.“