Мода и Стил

Онлайн игра “Твоето лято с BUL BEL“

Banksi kostum 2018

banski 2018

Спечели бански костюм Bonatti oт Bul Bel. Дайте старт на лятото с красив бански Bonatti от Bul Bel. Онлайн играта ще бъде проведена във фен страницата на сайта във Facebook. Всичко, което трябва да направите, за да участвате в нея е:

 • Харесайте страницата на LAZARA във Facebook;
 • Изберeте банския костюм от марката Bonatti, който искате да спечелите от сайта на Bul Bel, сложете неговата снимка в коментар, и тагнете поне две приятелки, с които искате да отидете тази година на море.

Успех!

*Общите условия на играта са следните:

 • Период: От 01.06.2018 г. до 10.06.2018 г. включително;
 • Организатори: „БУЛ-БЕЛ ЕООД” със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ No.58, ет. 1, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 121067416
 • „Лазара БГ ЕООД“ със седалище и адрес на управление: с. Рилци, общ. Благоевград, ул. Илинден 66, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 202548360
 • Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БУЛ-БЕЛ ЕООД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
 • Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на LAZARA във Facebook https://web.facebook.com/lazarabg/ Участниците се регистрират за участие, като си изберат своя любим продукт от следния адрес: www.bulbel.bg  го поместят в коментар под публикацията и тагнат поне две приятелки, с които искат да отидет тази година на море. С регистрацията си участниците приемат настоящите правила. За валидни регистрации ще се броят тези, които са изпълнили условието на играта. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж и да спечели само една награда.
 • Награди: 1 произволно изтеглен продукт от www.bulbel.bg Ако продуктът е изчерпан, то тогава печелившият ще спечели ваучер с равна на продукта стойност.
 • Определяне на печелившите. Получаване на наградите. Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са поместили линк от www.bulbel.bg в коментар под публикацията. Томболата ще бъде теглена на 11.06.2018 г., като печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на LAZARA във Facebook на 11.02.2018 г. Ще бъдат изтеглени и равен брой резерви (1 брой), в случай че печелившият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочения от тях профил във Facebook. За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 2 работни дни да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена; имейл адрес; телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
 • Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: · Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта. · Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. · Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси. · Са служители на Организатора или свързани компании.
 • Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 • Други условия: Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на LAZARA във Facebook. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: https://web.facebook.com/lazarabg/
 • Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен Организаторите БУЛ-БЕЛ ЕООД, с ЕИК: 121067416 и Лазара БГ ЕООД с ЕИК: 202548360 да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти.
 • Победителят в играта се съгласява да участва в последващи за играта рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да използват имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия във Facebook страницата на LAZARA. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.