хюман дизайн

Вероятно сте чували за хюман дизайн, но знаете ли какво е това? 

Системата на хюман дизайн се отнася до вземане на решения. Тя може да помогне да се предприемат най-добрите вероятни възможности в живота на човека. Предоставя начин, по който интелигентността на тялото да е водеща. Изборът на решения е базиран въз основа на това, което е определено и устойчиво във всеки индивид, а не на ума. Разумът винаги се влияе от външни обусловки, без да отразява човешката уникалност. Хюман дизайн може да ви покаже как да живеете извън правилата, мнението и съветите на околните, а като оригинално човешко същество – като самите себе си.

Хюман дизайн – защо може да ви бъде полезен?

Хюман дизайн използва времето и мястото на раждане, за да калкулира лична графика, която показва позициите на слънцето, луната и планетите в часа, в които е роден всеки индивид, защото това играе съществена роля.

Хюман дизайн е логическа и лесна за разбиране система, която предлага уникален подход към духовността. Тя е наука на  себепознанието. От личната таблица на всеки човек могат да се получат огромни прозрения за собствената му уникална природа: неговото здраве,  психология, уязвимостите и ограниченията му, както и неговите таланти, силните и слабите му страни, а също и дарбите му. Практическото й приложение  носи огромен потенциал за подобрение и удовлетворение от живота на всеки човек. Освен това, индивидуалната хюман дизайн карта осигурява рамка за разбиране на самия човешки живот.

Графиката е като ръководство за работа за цял живот. Може да помогне за анализ на историята на човешкия живот, за успехите и провалите в него. Тя има способността да разкрие коя е силата във всеки и как да я използва при вземането на ясни и надеждни решения, както и поведенческите програми и модели на подсъзнанието му, а също и кои състояния го отклоняват от вярната посока. Това само по себе си трансформира местата, където са открити уязвими  условия,  в места, където могат да получат най-дълбоката си мъдрост в живота.

Често хората изпитват чувство на облекчение, когато за първи път се сдобият с личното си хюман дизайн четиво. Усещат че това, което са, а не това, което другите очакват от тях е потвърдено и годините, през които са изпитвали срам, вина или гняв са били напразни. Това може да възстанови чувството за цел и смисъл в живота им, както и да получат “разрешение” да бъдат себе си.

Хората трябва да спрат да живеят живота си по начин, по който разумът им смята, че е необходимо. Същината на хюман дизайн е в това : всеки сам да бъде собствения си авторитет.  Ако отделните личности следват индивидуалния си дизайн, вибрацията на енергията ( аурата им ) се променя. Хората, които преминават през живота на всеки и ситуациите, в които изпада му дават възможност и подкрепа за израстване. Те не са случайни и са предопределени. В последствие ще спомогнат за приемането на цялата неперфектност и уникалност. А след като проумеят безсмислието от това да се сравняват с другите, ще заживеят собствения си живот по своя си начин и най-накрая ще обикнат и приемат себе си.

Когато живеете според собствените си разбирания и вървите по уникалния си път, без да се опитвате да контролирате живота си. докато вътрешната ви сила и мъдрост растат по съответния начин, бавно ще се учите да гледате и да виждате реално нещата. В моментът, в който поемете контрол над живота си далеч от разума и започнете да вземате правилните решения, ще бъдете в безопасност.

 

 

източник : humandesign.net