панагюрище забележителности

Панагюрище забележителности – какво да посетите в града

Панагюрище се намира в Централна България  и е един от градовете, превърнали се в символ на борбата за освобождение от османско робство. Счита се, че по тези места са живели древните траки, защото има множество свидетелства за това. Сред забележителностите в Панагюрище е градският исторически музей, който се помещава в една от малкото запазени възрожденски къщи. Това е и родния град на Райна Княгиня, кедето тя собственоръчно е ушила въстаническото знаме за Априлското въстание. Панагюрското златно съкровище е рядък археологически паметник от времето на елинистичната епоха и един от символите на Панагюрския край.

Определянето на града за център на Четвърти революционен окръг по време на подготовката на Априлското въстание през 1876 година, придават заслужена историческа значимост на Панагюрище. Те го поставят в неразривна връзка с най-драматичните дни от национално-освободителните борби на българския народ срещу османската тирания. През пролетта на 1876 година малкото градче се превръща в столица на подготвяната революция. То става истинска арена на кървави събития и място, от което Панайот Волов и Георги Бенковски успяват да събудят подтиснатото национално самочувствие и самосъзнание у българите и да вдигнат на борба цялото градско население. От Панагюрище тръгва прочутата Хвърковата чета на Бенковски и тук смелата Райна Княгиня за пръв път развява  въстаническото знаме с призива “Свобода или смърт”.

Панагюрище забележителности

панагюрище забележителности

Създаден през 1951 година, историческият музей в Панагюрище има цел и задача като културно-просветен център да опазва и съхранява паметниците на културата, намерени на територията на общината и е сред главните забележителности в Панагюрище. На обща експозиционна площ от 430 квадратни метра в него се пазят и представят близо 18000 музейни експоната. Те са разпределени в следните отдели – Археология, Етнология, Българските земи XV – XIX век, Нова и най-нова история. Сред тях могат да се видят сбирки от керамични и медни съдове, колекции от накити и разнообразни археологически находки, както и копие на прочутото Панагюрско златно съкровище. Имайки в предвид историческата роля и значимост на града по време на Априлското въстание, не е чудно че именно на това събитие музея е отредено централно място. Тук, всеки посетител има възможността да разгледа отблизо уникални вещи и предмети, превърнали се в реликва за целия български народ. Зад витрините на експозицията са подредени оригинални документи, свързани с подготовката на въстанието, военните униформи, както и снимки на участници в него, част от бойното им въоръжение и снаряжение. Има и копие на знамето, ушито от Райна Княгиня. В музея се съхранява и един от преписите на Кървавото писмо, дало началото на Априлското въстание. А в двора на сградата историята на града продължава с опознаване на разнообразието от занаяти, практикувани от местното население в навечерието на Априлското въстание, чрез изложените макети на занаятичийски работилници.

панагюрище забележителности

Панагюрското златно съкровище, което вече десетилетия прославят името на България по целия свят. е открито недалече от могилата Мрамор през 1949 г. при поземлени дейности. Състои се от девет съда с богата украса, изработени от чисто злато – една амфора, седем ритона и една фиала. Съкровището тежи общо 6 килограма и 164 грама. Предполага се, че най-вероятно комплектът е служел за пиене на вино в религиозна, тържествена или битова обстановка.

За произхода на Панагюрското златно съкровище съществуват две основни хипотези, които се базират на тълкуването на врязаните буквени знаци по някои от съдовете, които се приемат за означение в мерни единици на златото. Според по-широко разпространената теза, знаците са отбелязвания по употребяваната в малоазийския град Лампсак мерна система. Но други учени предполагат, че и във вътрешността на Тракия е използвана подобна система, следователно има основание да се отстоява също така и местният произход на съкровището.

Забележителности в Панагюрище

панагюрище забележителности

Други забележителности в Панагюрище, които представляват интерес за гостите на града са Дудековата къща, Тутевата къща, Къщата – музей „Марин Дринов“, Къщата – музей „Райна Княгиня“, Лековата къща, Матеевата къща, Ланджевата къща, Смолската къща и Финджековите дюкяни. Храм „Свето Въведение Богородично“ в града е изграден е през 1818 година. В онова време е бил величествен с големите си мащаби.

панагюрище забележителности

Църквата “ Свети Георги“ в Панагюрище

панагюрище забележителности

Музикален фонтан в Панагюрище

панагюрище забележителности

панагюрище забележителности

панагюрище забележителности

 

източник снимки : Евгени Динев 

stock.evgenidinev.com