Фотография

Най-внушителните библиотеки по света

moderni biblioteki

Градска библиотека на Венесла – Венесла, Норвегия