Петър Дънов – предсказания, мисли и цитати

Петър Дънов

Петър Дънов или Беинсá Дунó е основател на религиозно-философското учение, известно под името „дъновизъм„. Последователите на това, самоопределило се като „езотерично християнство“ и окултизъм движение, са наричани „дъновисти„, макар, че Учителят да не одобрява това наименование. Те предпочитат да бъдат определяни като „ученици на Всемирното бяло братство“.

Учителят Петър Дънов е роден на 11 юли 1864 г. във варненското село Хадърча.  На 16-годишна възраст заминава за САЩ, където учи в Методистката теологическа семинария Дрю в Медисън. Четири години по-късно се записва в Теологическия факултет на Бостънския университет. След дипломирането си посещава  Медицинския факултет на Бостънския университет в продължение на година, откъдето  получава сертификат, даващ му правото да практикува медицина.

Първата издадена от Петър Дънов книга е „Науката и възпитанието“. Две години след печата й – през 1897 г. във Варна той учредява заедно с група свои съмишленици „Общество за повдигание религиозния дух на българский народ“. Дънов застава в центъра на духовно общество, което 9 години по-късно прераства в „Синархическа верига“, а през 1918 г. – в обществото „Всемирно бяло братство“ . Последователите му започват да го наричат „Учителя“. Започва да изнася публични проповеди под форма на беседи из селищата на България в периода 1914 – 1944 г.  Различните аспекти в учението му са изложени и развити в около 4000 негови проповеди. Главни категории в учението му са любов, мъдрост, истина, правда и добродетел.

Предсказания на Петър Дънов

Петър Дънов предсказания

Учителят е акцентирал в хилядите си проповеди и на това какво очаква не само България, но и целият човешки род. Едно от изречените от Петър Дънов предсказания гласи: „Един ден ще дойдем до положение да виждаме какво се върши не само на този свят, но и на онзи свят”. В пълното си изказване относно еволюцията той включва както технологиите, така и самите хора. Дънов обаче предрича, че България ще се съхрани като единна държава и че ще играе важна роля в един по-добър утрешен свят, който е свързан с въздигането на сродни на нас народи като руския. Според него на страните, които са част от славянството ще им бъдат възложени задачи, които ще бъдат от значение за цялото човечество и че само характерните качества на народите им могат да се синхронизират с условията на новото духовно време и с настъпващите глобални промени. За Учителя славяните като общност олицетворяват щедростта, човеколюбието, саможертвователността и братството, а българите по-конкретно са символично волята в това духовно единство. Така погледнато ние като нация имаме решаваща роля в инициирането на големи проекти и имаме необходимите дадености да бъдем активна и водеща сила в реализирането им. Той също така предрича, че адепти и високо развити същества са се родили със специална мисия в славяно-езични страни. Именно родените до  края на 2000-та година ще подпомогнат с примера на личните си дела развитието на новите ценности, които хората трябва да усвоят.

Още през 1935 година Петър Дънов предвещава че Европа политически ще се обедини, а държавните граници ще се обезсмислят. В началото на Втората световна война той предрича, че именно това ново обединение ще бъде сходно на САЩ и го нарича с названието „Съединени европейски щати”. Към сбъднатите му пророчества може да бъде причислено и това, че познава как ще се развият договореностите между великите сили както и фактът, че България ще задържи Южна Добруджа след войната. Той предрича разрушаването на комунизма като държавна идеология.

Заветни са оставените цитати от Петър Дънов за любовта

мисли и цитати на Петър Дънов

Не може да мислиш за някого, ако и той не мисли за теб.“

За всеки човек е определено, кой да го обича. И всеки човек трябва да намери онзи, който го обича.

Когато имаме любовта целият свят работи за нас, а когато я нямаме, ние сами работим, и затова работите ни не вървят.“

„Щом обичате някого, и той ви обича. Само че тук трябва да се направи следната забележка: щом обичате някого, той ви обича вече в своята душа, в своето висше съзнание горе. Но тази Любов той не я осъзнава още долу със своето обикновено, земно съзнание. Обаче е казано: “Каквото става горе, става и долу.” Ето защо след време Любовта му, която е горе, в неговото висше съзнание, ще слезе долу и той ще я прояви на Земята към теб. Това е въпрос само на време.“

„Искате ли да знаете, дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете,че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.“

Каквото е твоето отношение към хората, такова ще бъде и тяхното отношение към теб.“

Няма по-голяма нещастие от това, да видиш любовта и да я нямаш.“

„Ако искате някой да ви обича, между него и вас трябва да има разлика, която да е хармонична, както между тоновете в музиката. В това правилно съчетание, в това различие именно седи хармонията, от която ние се възхищаваме.“

Ако искате да ви посети любовта, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги идва отговор на силните, искрени желания на човек, които излизат от неговата душа.“

Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов ще го закриля, подкрепя и огражда.“

Кой човек, на когото сърцето е пълно с Любов, Вяра, Надежда, Мир и Кротост, не може да бъде обичан? Ако дадеш на човека нещо от своя ум, сърце, душа и сила, той непременно ще те обича.

Законът е: който обича всички хора, той е обичан. Докато човек не обича и хората няма да го обичат. Каквото вложиш, това ще получиш. Ако сееш жито, жито ще получиш. Ако бъдеш снизходителен към другите, и към теб ще бъдат снизходителни.“

Никой няма право да запита приятеля си или когото и да е, обича ли го. Зададе ли такъв въпрос на приятеля си, любовта между тях ще изчезне. Обичате ли някого, и той ви обича. Няма защо да го питате. Щом питаш, ти не вярваш вече.“

Когато любите някого, той трябва да се отплати с Вяра, да вярва във вас. Когато някой иска да го обичате, кажете му: “Щом искаш Любовта ми, готов ли си да вярваш в мен?” Ако може да вярва във вас, вие ще го обичате. Вярата представлява противоположния полюс на Любовта. Няма случай в живота, когато някой човек има абсолютна Вяра във вас, и вие да не го обичате.“

Женитба, която не се основава на любов, няма нищо общо с разумните отношения между душите.“

Да се ожени човек, това още не значи, че Любовта го е посетила.“

Между мъжа и жената трябва да има една вътрешна обмяна. Ако вие бихте били ясновидец, щяхте да видите, че не е физическото, което храни човека. Но от всеки човек излиза нещо от вътре. От всеки човек излиза една Божествена сила. Тази сила е, която привлича хората. Когато се обичате и мислите, че се обичате, от вас излиза Божествената Любов, която хората обичат. Ти обичаш едного заради Божественото, което излиза от него. Той те обича заради Божественото, което излиза от тебе. Щом Божественото не изтича – престава Любовта.“

Ето някои от най-ценните и актуални и към днешна дата останали от Петър Дънов мисли за живота:

Ние сами градим своя живот, според мислите и желанията, които имаме, дълбоко скрити в душата си.“
„Изучавайте себе си, за да познавате силите си, да знаете кое е за вас и кое не е. От какво трябва да се пазите и от какво – не.“

„Обръщайте внимание на добрата страна на живота.“
„Каквото и да правите, запазете спокойствие, не се тревожете. Ако мислите, мислете спокойно, ако свирите, свирете спокойно, ако ядете, яжте спокойно. Ако искате да успеете в живота, трябва да имате спокойствие.““За да успявате във всичко, което предприемате, трябва да имате добро настроение. Доброто настроение на човека зависи от правилната посока на енергиите, които текат в него.“
„Молете се Господ да ви помогне във вашите начинания, а не той да ги осъществява вместо вас.“
„Стремете се да бъдете в хармония със себе си, за да бъдете в хармония и с окръжаващите.“

„Пазете своя вътрешен мир! Избягвайте общества и хора, които оказват лошо влияние върху вас.“
„С лош човек не се разправяй. С човек, който се хвали, не говори.“
„Мисълта за собствените слабости и грешки, както и за грешките на другите е зараза. Започнете да изучавате науката на положителната мисъл.“
„Радвайте се, когато се намирате пред известни противоречия и трудности. Чрез тях вие ще опитате силата на ума, на сърцето, на волята си и постепенно ще се калите.“
„Искате ли хората да ви почитат, първо вие ги почитайте.“

„Препятствията, които имате, са камъните, от които ще образувате стъпалата, за да се повдигнете.“ 
„Всяка мисъл, добра или лоша, се връща при своя източник, като носи със себе си придобивките от своето пътуване. Никой не може да избегне последствията на своите мисли, чувства и постъпки.“
„Искаш ли да разбереш дали някой говори истината, виж го как живее. Ако живее добре, той говори истината.“
„Вглеждайте се в малките неща. Ако не обръщате внимание на малките неща, вие не можете да разрешите задачите на своя живот.“
„Когато никой не може да ви помогне – може сами да си помогнете.Това е философията на живота.“

Петър Дънов цитати за щастието, доброто здраве и вярата

„Дом, в който има спор, никога не успява.“

„Най-трудното нещо в света е да виждаш хубавото през лошото. Като видиш грешката на някого, използвай я, за да изправиш себе си.“

„За да бъде здрав, човек трябва да има три неща: светъл ум, чисти и възвишени чувства и благородна воля, за да знае винаги как да постъпва. Човек трябва да има висок идеал и да бъде господар на условията, т.е. да не се влияе от външните условия, а да върви неотклонно към своята цел.“

„За да бъдете щастливи и свободни, необходимо е да бъдете справедливи спрямо всекиго.“

„Когато човек има вяра, от нищо не бива да се плаши. Човек с такава вяра е заобиколен от разумни същества, които го закрилят от опасност и му помагат в живота.“

„Благото и щастието на всички хора е и наше благо и щастие.“

„Изключете насилието от себе си и ще станете силни. Изключете лъжата от себе си и ще станете разумни. Изключете злото от себе си и ще станете добри. Съвършен човек е само силният, разумният, добрият.“

„Искате ли да се освободите от нещо лошо в себе си, не режете, а го изтръгнете с корен, за да не може да израсте отново.“

„Единственото нещо, което повдига човека, е работата. За да проявите в каквото и да е направление, трябва да работите. Работата е свещено нещо. Работа, вършена с любов, е щастие.“

„Правилните постъпки увеличават кислорода в тялото. Правилните чувства увеличават кислорода в сърцето. Правилните мисли увеличават кислорода в мозъка.“