koprivshtica zabelejitelnosti

Копривщица забележителности – кои са най-интересните места около и в архитектурно-историческият резерват?

Копривщица е сред най-посещаваните места в България. Разположен е в Същинска Средна гора. През 1952 г. е обявен за единствения град музей в страната. От 1971 г. е архитектурен и исторически резерват, разполагащ с 388 архитектурни, исторически, художествени и етнографски паметници. През 1978 г. е признат за национален архитектурен резерват с международно значение и за селище на международен туризъм. Копривщица винаги е будила интерес със своето историческо минало, свързано с икономическия и културния възход на българския народ през епохата на Възраждането. Архитектурата на Копривщица е свързана с цялостното историческо развитие на българската възрожденска архитектура, запазена и до днес.

В града освен старите къщи и прекрасната природа, туристите могат да разгледат и над четиридесет чешми, строени през различни периоди от историята на града. Друга забележителност в Копривщица са копривщенските мостове. Много са сводестите каменни мостове, издигнати над малките рекички и дерета, които се вливат в река Тополница.

В близост до града има и няколко защитени територии, подходящи за любителите на екологичния туризъм. В резерват „Богдан” се намира историческата забележителност Детелинова грамада и връх Богдан, висок 1604 метра. Друга защитена територия е „Донкина гора” , където може да бъде видяна двойка от редкия и световно застрашен от изчезване вид царски орел.

Забележителности в Копривщица

koprivshtica zabelejitelnosti

Много са легендите за основаването и създаването на Копривщица. Според една от тях мястото, на което се намира града, било много плодородно и често там почивали кервани и стада с овчарите си. На това място се заселил старобългарски род със своите стада и така било поставено началото на Копривщица. Според друга легенда,  селището е основано от „болярката от Рила”, която се заселила в местността с добитъка си и измолила от османския султан да я обяви за владетелка на населеното място. Той й дал ферман, с който селото получило големи привилегии. В него султанът нарекъл Копривщица „Женска поляна” – така по-късно османците наричали Копривщица.  Според трета легенда, селото е било заселено от български бежанци, потомци на големи български родове, боляри, животновъди и скотовъдци, които след падането на България под османско владичество се изселили на мястото. Сред тях били тримата овчари – Ламбо, Тороман и Арнаутин, които основали днешните махали Тороман махала, Ламбовска и Арнаут махала. Всички легенди обаче са единодушни по отношение на това, че Копривщица е създадена в края на Второто българско царство  към края на XIV век.

Забележителности в Копривщица

koprivshtica zabelejitelnosti

В периода между 1793 г. и 1810 г. Копривщица е опожарявана три пъти. След третия палеж селището е почти изцяло унищожено и тогава започва изграждането на днешна Копривщица. Новото селище постепенно нараства, местното население от търговци и занаятчии се замогва и благоустроява града. През 1956 г. в Копривщица се създава Дирекция на музеите с цел запазване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на града. Сред музеите и местните забележителности в Копривщица са Ослековата къща, Лютовата къща, музей „Тодор Каблешков”, музей „Димчо Дебелянов”, музей „Георги Бенковски”, музей „Любен Каравелов”. 

koprivshtica zabelejitelnosti

Интерес представлява и църквата „Свето Успение Богородично”, съградена през 1817 г. на мястото на стар храм. Забележителна е с дърворезбата по владишкия трон и амвона и с автентичните икони.

koprivshtica zabelejitelnosti

Интересен паметник на църковната архитектура е и храмът „Свети Николай”, строен през 1842-1843 г. Храмът впечатлява със стенописните изображения на библейски сюжети.

koprivshtica zabelejitelnosti

koprivshtica zabelejitelnosti

koprivshtica zabelejitelnosti

koprivshtica zabelejitelnosti

koprivshtica zabelejitelnosti

koprivshtica zabelejitelnosti

източник снимки : Евгени Динев

Андрей Андреев 

stock.evgenidinev.com

andrey-andreev.com