destinacii sarbiq nish krepost mediana

Добре дошли в сред топ 5 дестинации в Сърбия! Вие сте на кръстопът между Източна и Западна Европа. Територията на Република Сърбия обхваща район от 88361кв. км. Северната част на Сърбия е равна. Тя се нарича Войводина и е част от на равнината Паная. Почти две трети от Сърбия е с горист и планински релеф, характерен за проломи, каньони и пещери.