Цитати на Петър Дънов

цитати на Петър Дънов

цитати на Петър Дънов

Учителят Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура. Основните теми на неговите лекции са: мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото; духовното разбиране за култура, етика, психология, медицина, музика и др. Подбрали сме някои от най-интересните цитати на Петър Дънов, които винаги ще бъдат актуални. Обикновено Учителят винаги е бил обграден от своите последователи и ученици, на които той е предавал беседите си.

Известни цитати на Петър Дънов

цитати на Петър Дънов

„Гледайте с Любов, слушайте с Любов, яжте с Любов, лягайте с Любов и ставайте с Любов, учете с Любов, мислете с Любов. Каквото предприемете, правете го с Любов.“

„Едно направено добро никога не се забравя. То е записано в Божествената книга, понеже е Любовен акт и като такъв, той се помни в Божествения свят за вечни времена.“

„Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце“

„Радвайте се! Радвайте се на това, което става! Не скърбете за това, което не става!“

„Любовта може да дойде само отвътре, от Дълбочината на човешката Душа. В тази Дълбочина работи човешкият Дух, който има всички възможности, всички условия да даде тази Любов. Когато тази Любов се прояви, Духът започва да работи за онази Велика Мъдрост, която е необходима, за да схванем смисъла на нашия живот.“

„В лицето на любимото си дете, майката вижда един скъпоценен камък, който някога ще се разработи и всички ще го ценят.“

„Сега, като сте дошли тук, вие трябва да бъдете добре разположени, да използвате всички условия, които природата предлага. Разположението на човека е подобно на течението на реката. Когато една река минава през определени за нея места, тя принася полза. Въз основа на това и всяка добра мисъл, която минава през ума на човека, също така принася полза. Следователно силата на мисълта е в добрите мисли, а не в многото мислене. Да мисли човек много, това означава да се грижи, а грижата нищо не принася.“

„Ако мислите за добър човек, в ума ви ще се яви светлината, а в сърцето ви – топлина. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще се яви тъмнина, а в сърцето ви – студ. За каквото мислите, с това се свързвате.“

„Не се занимавайте с грешките и престъпленията на хората. Занимавате ли се с техните грешки, вие ще направите повече, отколкото те са направили. Пазете чистотата на ума, на сърцето и на волята си.“

„Който ви обича, само той може да ви даде нещо. Ако някой не ви обича, нищо не може да ви даде.“

„Хората не могат да разберат, че животът се продължава, като дават. Постоянно трябва да дават.“

„Всякога гледай с Радост на живота, защото Радостта е светлината на душата.“

„Не трябва да мислим за бъдещето, а да използваме всички блага, които ни дава днешния ден, за добро. Той ни носи всички бъдещи блага. Законът е такъв, че Бог, който е дал условия за този ден, ще ги даде и за другите. Няма защо да мислим какво ще стане с нас в бъдеще, а трябва да бъдем спокойни.“

„Душата ви трябва да изхвърли всички лоши и криви постъпки навън, да се освободи от старите терзания, за да ви останат само опитностите.“

„Здравето зависи от вътрешната и външната чистота на човека. За да бъдеш здрав, трябва да дойдеш в съгласие с Природата. Тя ще ти даде светлина, въздух, вода и храна. Ако между енергиите на Слънцето и енергиите на твоя организъм става правилна обмяна, всякога ще бъдеш здрав.“

„Майката е извор и туй, което извира от нея, то се влива в детето.“

„На онзи, който има Любов, никаква сила не може да противодейства. Той е човек с ново разбиране. Той живее в мир и светлина.“

„Любовта си има една, по-велика, по-дълбока вътрешна страна. При Любовта има взаимна обмяна между душите, преливане на душите.“

„Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята.“

„Живата Природа е толкова умна, че не се е намерил досега човек, който да може да я излъже. Затова аз наричам Живата Природа най-добрата майка. Ако вие я слушате, тя ще ви даде такова учение, каквото никога не сте имали. Престъпите ли нейните правила, ще опитате как тя възпитава своите деца.“

„Човек трябва да мисли право. За тази цел, той трябва да освободи ума си от всички тревоги, от всички смущения… След всяка скръб иде радост… След всяко смущение идва мир.“

„Ако срещнете добър човек, вижте, имате ли неговите добродетели. Ако ги имате, благодарете на Бога. Ако ги нямате, пак благодарете, че можете да ги развиете. В каквото и положение да се намирате, използувайте го. Работете, докато е ден, защото идва нощ, когато, и да искате да работите, няма да можете.“

„Бъдете честни! В честността се крият велики енергии, които повдигат човешката душа.“

„Любов, която не дава свобода на човека и не го поощрява да се качва по високи места не е любов.“

„Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само в един живот.“

„Не съжалявайте за грешките си, а извадете поука от тях или използвайте ги като едно благо.“

„Като дойдат радостите, благодари на Бога; и като дойдат страданията, пак благодари. Всичко, каквото Бог е допуснал в света, ще се превърне на добро. Скръбта донася материал за Радостта. Радостта е придобит материал, а скръбта е това, което е посято. Идната година скръбта ще ти донесе радост. Благодари, че си болен и пак се лекувай. Като падне човек, да благодари. И като стане, да благодари. При най-големите страдания да кажеш: „За добро е.““