Самоуважение – разработване на практика

samouvajenie jena baloni

самоуважение жена балониМного от нас попадат в ситуации, които ги карат да се чувстват малоценни, безполезни или не достатъчно добри. Независимо от причините, вие може да се научите да приемате, цените и обичате себе си. Ето няколко урока по самоуважение –  разработване на практика, чрез които ще изградите силна връзка със собствената си значимост.

Самоуважение – разработване на практика с достъпни инструменти

самоуважение жена фотография балони

Причините, които водят до ниска самооценка обикновено се крият в минали грешки или в общуване с хора, които повтарят, че сте неспособни. Чувство за неудовлетвореност и съмнение в собствените ви качества, може да бъдат предизвикани от невъзможност за постигане на поставени цели или постигане на очаквания, които сте имали за живота. Ако се чувствате по този начин, ето някои съвети от клиничният психолог Кристина Джи Хиберт, която описва метод, който е развила за изпитване и чувство на истинско самоуважение. Тя го нарича “ Пирамида на самоуважението“. Според нея, основната предпоставка е тази – вместо да създаваме чувство за себе си от това, което мислим или как изглеждаме или какво правим, трябва първо да изградим чувство за собствена значимост, като се спуснем на дълбоко в душата си.

Компоненти на пирамидата на самоуважението

 самоуважение жена фотография балони

Самоувереност. Изследвайте коя сте и как се чувствате, своето поведение и характерни черти. Бъдете откровени със себе си относно силните и слабите си страни. Дори ги напишете на лист. Разкриването на слабостите ви помага по-добре да разберете себе си. „Добре е да изложите на лист хартия недостатъците си и да видите, че те не са нищо повече от думи, черти на характера или емоции, с които можете да продължите да се борите, да приемете или да промените“, съветва Хиберт. Според нея силните качества са черти, които използвате по особено полезен начин. Това е така, защото положителна черта може да се превърне в отрицателна, в зависимост от обстоятелствата. Сами по себе си те са неутрални. Това, което правите с тях ги дефинира като слабост или сила. След като сте на ясно с това, изберете коя от чертите на характера си да подсилите и коя да подобрите. Започнете с нещо малко.

 самоуважение фотография жена балони

Самоприемане. Спорел Хиберд то е безусловно и води към израстване. Това е процес, който се случва ден след ден, момент след момент и изисква труд. Върнете отново вниманието си върху списъка със слабите и силните си страни. Изкажете всяка от тях на глас и обмислете как ви кара да се чувствате. Тези, които произнасяте лесно, вече сте приели. Всичко, което ви е трудно да изречете звучно – не сте. „Когато изскочи нежелана слабост, поемете дълбоко дъх и повтаряйте „Аз виждам това и приемам това, което е.“ Правете същото и относно своите силни черти,“ съветва Хиберд.

самоуважение фотография жена балони

Любов към себе си. Хиберд обяснява:“Да обичате себе си точно сега и точно такава, каквато сте, означава да си дадете рай. Не чакайте, докато умрете. Ако чакате, умирате сега. Ако обичате, живеете сега.“ Добрата грижа за собствената ви личност е част от любовта към себе си. Клиничният психолог я разделя на пет части – физическа, емоционална, ментална и интелектуална, социална и духовна само-любов. Помислете какви са нуждите ви във всяка една от тези области и ги запишете. След това изберете топ три от тях, които смятате, че ще допринесат за оптималното ви благосъстояние. След това изберете една, върху която да работите още днес. А след това продължете и с останалите.

Самоуважение. Тази последна част от пирамидата се фокусира върху израстването. Хибърт го описва като „Да оставите себе си да чувствате и да прегърнете своята стойност, като разширите кръгозора си и видите своя потенциал. “ Тя предлага да създадете списък с неща, които искате да постигнете и да бъдете. В него може да опишете всичко – от това да се станете надеждни, до разработване и усъвършенстване на природен талант и до преодоляване на конкретно предизвикателство.

Ученето да харесвате и обичате себе си отнема време, труд и практика. Но си заслужава всички усилия.