стихотворения за пролетта

Тези стихотворения за пролетта са написани от едни от най-известните български поети. Те са успели по своя индивидуален и уникален начин да пресъздадат цялото радостно усещане от пробуждането на природата за нов живот. Всеки сезон носи своето очарование и е повод за вдъхновение. Бялата зима, златната есен, синьото лято и зелената пролет са отразени в не едно произведение на изкуството – картини, песни или стихове.

Стихотворения за пролетта

 

ПАК УХАЕ НА ЦВЯТ, ПАК НА ПРОЛЕТ УХАЕ

Пак ухае на цвят, пак на пролет ухае.

Здрасти, свят-необят, сбран във малката стая!

Здрасти, кипнал, студен, умен, тъп и безумен!

Днеска целия ден ще те правя на думи.

Нощес цялата нощ пак над теб ще се блъскам –

От ръждив, грозен, лош – нов дано те излъскам.

Дано пак заблестиш чист, какъвто си всъщност –

Меч, излят от мечти, погрознял само външно.

Пак ухае на цвят, на живот пак ухае!

Добро утро, крилат, мигновен и безкраен

Ден под синия свод! Ден голям, добро утро!

Пък дано с теб, Живот, си го кажем и утре.

Дамян Дамянов

************

ПРОЛЕТ

Повярвали в лудия смях на петлите,
в звъна на камбана с нестройно сърце,
взривяваме зимната броня на дните
с момичешки устни, с момчешки ръце.

Мокрее стопеният сняг по косите.
Красиви сме в джинсите от кадифе.
И чувствам как огън на кръгове скрит е
в очите ни с тежкия цвят на кафе.

Мостове, задрямали сфинксове, дюни…
Със наш седемнайсетгодишен размах
възсядаме, будим… Но кой ли целуна
косите ми светли от слънце и прах?

Дали ме докосват по светлото чело
смутените устни на дръзко момче?
А може би просто задъхана радост
в косите ми блика, в кръвта ми тече…

Петя Дубарова

**********

ПРОЛЕТ

Топли ветрове завяват,
бързо пукат ледовете
и далеч от нас се дяват
студовете, снеговете.

Планини зазеленяват,
поток шурти из морави,
небеса се заведряват,
зашумяват вси дъбрави.

Кукурякът си излязва
изпод новата тревица
и кокичето показва
чудно бяла си главица.

Птичетата ясно пеят
покрай бистричките вади
и тук-там си вече блеят
агънцата по ливади.

Пролет! Всичко е засмяно!
И деца отрано стаят
по полето разцъфтяно
да си пеят и играят.

Иван Вазов

**********

МИНЗУХАР

Току-що пролетното слънце
изпрати първичка целувка на полето –
и ти прибърза, минзухарче,
да вирнеш хубава главица
към небето.

На младата пролет първа рожбо,
кому е твоята усмивка
росна, блага?

О, нивга младенец невинен
така благат не е поглеждал
майка драга!

А никаква ли черна мисъл
под грейнало чело не криеш,
цвете мило?
Че може утре замразено
да клюмнеш мъртво, щом си толкоз
подранило?

Напразно питам. Ти спокойно
и радостно лице подлагаш
на лъчите,
тъй щедро днеска що разлива
засмяно блесналото слънце
в синевите.

Цъфти безгрижно! Тъй сърцето,
когато щастието грейне
и го стопли,
не ще да знай бедите бъдни,
че в него място не намират
горки вопли.

Пейо Яворов

*********

стихотворения за пролетта

ПРОЛЕТ

Ти чул ли си как свири чичопей,
когато пролетта се кичи в бяло,
синигерът със страстните му трели,
цвъртеж на лястовичка полетяла.

Упойван ли си с мирис на трева,
с ухание на теменужки диви,
куп бисерчета в тъмната гора,
с които се закичват самодиви.

Целуван ли си ти във ранно утро
от слънцето окъпано в росата,
когато леко тих ветрец подухва
и нежно те погалва по косата.

Заспиваш ли си вечер уморен,
когато вънка влюбен славей пее,
от пролетта погълнат, покорен,
в далечната луна очи зареял.

Кирил Христов

************

ДОБРЕ ДОШЛА

Излез и погледни
Какви прекрасни дни!
Сред клони разцъфтели
Са птиците запели.
И всеки млад листец,
И всеки бял цветец
Към слънцето нагоре
Е чашчица разтворил!
По градове, села
Добре си ни дошла,
Зелена, свежа, росна,
Ти, пролет цветоносна!

Елисавета Багряна

**********

ПРОЛЕТ

Весело е на сърцето,
ето дойде пролетта.
Слънце грее на небето,
вредом лей се светлостта.

По полето, по горите,
под небесний синий свод,
вредом гледат ми очите
радост светла, нов живот.

Между брегове засмени
тече бистрата вода,
по ливадите зелени
блеят рунтави стада.

По дърветата цъфнали
с миризливи цветове
птички красни са запяли
с най-приятни гласове.

Всичко мене на душата
сладко шепне да се смея,
като птичките в гората
да се радвам и да пея.

Константин Величков

**********

ПРОЛЕТ

Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.

Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.

Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.

Асен Разцветников

**********

ПРОЛЕТТА ДОЙДЕ
Пролетта дойде със пеперудите,

дори и песните пеят че пролетта е дошла!

Всички казват пролетта е дошла –

цъфтят цветята и изпълват въздуха с пролетен аромат!

Добре дошла, пролет!