test

Ако искате по-добре да опознаете себе си, поставете след всеки от 15-те предлагани въпроси: “Да”, “Не” или “Не знам”.

1. Винаги се чувствам отговорен за всичко, което става в моя живот.

2. В живота ми не би имало толкова проблеми, ако някои хора променят отношението си към мен.

3. Предпочитам да действам, а не да размишлявам причините за неуспехите си.

4. Понякога ми се струва, че съм се родил/а под “нещастна звезда”.

5. Алкохолиците сами са виновни за болестта си.

6. Понякога си мисля, че за много неща в моя живот са отговорни онези хора, под чието влияние аз съм станал/а/ такъв/а/, какъвто/каквато/ съм.

7. Ако се простудя, предпочитам да се лекувам самостоятелно.

8. За свидливостта и агресивността у жените – качества, които така дразнят, най-често са виновни други.

9. Всеки проблем може да бъде решен.

10. Аз обичам да помагам на хората, защото изпитвам благодарност за онова, което другите са направили за мен.

11. Ако има конфликт, то, размишлявайки кой е виновен за него, аз обикновено започвам от самия себе си.

12. Ако черна котка ми мине път, преминавам от другата страна на улицата.

13. Всеки човек, независимо от обстоятелствата, трябва да бъде силен и самостоятелен.

14. Зная какви са ми недостатъците, но искам околните да се отнасят към тях снизходително.

15. Обикновено се примирявам със ситуацията, на която не съм в състояние да повлияя.

Да видим резултатите от теста:

За всеки отговор “Да” на въпроси 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и отговор “Не” на въпроси 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 – по 10 точки. За отговори “Не знам” – по 5 точки, а при несъответствие 0 точки.

До 49 точки:

Вие лесно се подчинявате на външни сили. За своите проблеми обвинявате всеки друг само не и себе си. Истинската независимост ви се струва непостижима.

50-99 точки:

Вие охотно изпълнявате ролята на “кормчия”, но се съгласявате, ако е необходимо, да предадете кормилото във верни ръце. Гъвкавостта, разсъдливостта и чувствителността са винаги ваши съюзници.

100-150 точки:

Вие сте “капитан” на собствения си живот, чувствате отговорност за всичко, което става с вас, натоварвате се с много ангажименти, преодолявате трудностите, без да ги преувеличавате, не издигайки в ранг житейските проблеми.