красивата градина

Разчитайте на тези артистични принципи, за да разгадаете мистерията на дизайна и елементите на красивата градина. Следвайте ги доколкото е възможно, за да постигнете невероятен ефект в откритото пространство около къщата си.

Елементите на красивата градина

красивата градина

Линиите са един от най-важните и полезни за конструкцията от всички елементи на красивата градина. Всичко в това открито място за отдих включва линии. Мислете за ствола на дърветата, далечният хоризонт, линията, създадена от края на моравата и започнат съседните гори. Тротоарът, алеята или оградата са чиста и леснодостъпна линия в пейзажа. Когато проектирате дизайна за своята градина, винаги обмисляйте линията, която се създава към това, което добавяте. Има четири основни начина, които описват линиите: хоризонтални, прави, вертикални и извити. Никой не е по-важен от останалите, защото всеки има различен ефект. Силните линии могат да насочат погледа директно към посоките и местата, които да гледат и накъдето да водят.

красивата градина

Кое може да бъде по-прекрасно от ранна сутрин или късна вечер, прекарани в градината, когато растенията виртуално светят от топлото осветление? Сенките и светлините променят начина, по който изглеждат цветовете и по който се сработват помежду си. Няма как да контролирате естествената светлина, но може да си играете с нейните ефекти. Ярката светлина има същото въздействие като топлите цветове – визуално приближава обектите. Лесно е да добавите ниско-волтажна осветителна система, която да удължи прекараното време в градината през късните вечерни часове. Различните осветителни тела и тяхното позициониране създават различни ефекти.

красивата градина

Текстури. Те пробуждат емоционални отзиви. Осезаемите и визуалните текстури ви приканват да ги докоснете. Използвайте ги, за да контрастират растенията в групи или да смекчат архитектурните линии в дизайна. Характеристиките на текстурите разделят растенията на три основни групи – едри, средни и тънки. Ще откриете голямо разнообразие от текстури – гладки или бодливи, накъдрени или леко развълнувани, както и безброй начини да ги комбинирате, за да постигнете повторение, контраст, баланс и единство. Всичко, което се намира в една превъзходна красива градина.

красивата градина

Форми. Пейзаж без ясно изразени и контрастни форми изглежда объркващо като мелодия без ритъм. Формата и вида на растенията и останалите обекти в градината целят да разделят пространството, да обособят райони и да предоставят архитектурен интерес. Групирането на растенията показва техните форми и създава разнообразие от ефекти.

красивата градина

Пропорции. Те са взаимоотношенията относно размерите в отделните обекти. Обмислете най-голямата височина на сорта дърво, което планувате да засадите в градината си. Дори и най-красивото дърво на света ще изглежда странно, ако закрива голяма част от къщата или пречи. Големите дървета са подходящи за задния двор или алеята пред къщата.

красивата градина

Модели. Това е като репетиция от формите, който създава ритъм и чар. Те подсилват контраста и текстурите. Когато създавате модел, мислете за светлините и сенките като част от палитрата. Направете малки тухлени или дървени заграждения в двора, на алеите, до входа или пътя, които да унифицират пейзажа.

красивата градина

Баланс. Визуалният баланс се постига, когато елементите от всяка страна на съществуваща ос са еднакви. Има два вида баланс – симетричен и асиметричен. Когато създавате балансираност в пейзажа, трябва да определите централна референтна точка, от която да начертаете ос. Това може да бъде входната врата, дърво в задния двор или друг обект.

красивата градина

Симетричният баланс не винаги подхожда на стила на градината или дома. Ако предпочитате неформалния или асиметричен вид, може да балансирате едно високо дърво от лява с три ниски от дясно. Или голяма маса от студени цветове от едната страна може да бъде балансирана с малка маса топли цветове от другата страна.

красивата градина

Единство. Това се получава, когато всички основни принципи за дизайн на градината се съберат в едно балансирано и хармонично цяло. Добрата структура в цялостното проектиране, което се комбинира с архитектура, която посреща нуждите за услуги и наслада, създава перфектното място.

красивата градина

Контраст. Той изтъква различията между растенията и обектите в градината. Използването на контраст е най-добрият начин да избегнете скука и предвидимост. Той добавя приятно чувство на оптическо открояване между елементите в градината.

красивата градина

Цветове. Те съблазняват очите, пораждат настроение и отразяват промяната на сезоните в градината. Като мощен и обединяващ инструмент, цветовете имат предвидим ефект. Единичните цветови схеми се отличават с непринуденост. Истинското забавление идва, когато изкажете своята персоналност, като комбинирате багрите. Някои привличат вниманието, а други хармонизират пространството.

красивата градина

Ритъм. Той предпазва от монотонност в обстановката и се постига, когато контрастните характеристики са позиционирани правилно. Градина, която е завършена по всеки възможен начин може да изглежда твърде обикновена докато е нея бъде внесен ритъмът.

красивата градина

Ритъмът може да бъде постигнат и с употребата на линии. Тези криволичещи ограждения и вертикалните цветни растения, помагат за създаване на чувство за ритъм.

красивата градина

Близките форми и цветове подсилват темата. Но определени фокусни точки, поради интересният си характер, заслужават голямо внимание. Те трябва да са отделени от останалата част от градината. Акценти като скулптура, шатра, беседка или особен растителен екземпляр, помагат за създаване на баланс в градината между референтните точки и задния двор.